ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ξεκίνησε η ένταξη του σκακιού στην ευέλικτη ζώνη των Δημοτικών Σχολείων στην Κοζάνη.

Η διδασκαλία του σκακιού γίνεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο από το δάσκαλο κ. Δόγια Γεώργιο με την υποστήριξη της Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης η οποία είναι ο μοναδικός επίσημος σύλλογος με τμήμα σκακιού στην Κοζάνη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *