ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Προπονητές Α.Ε. Κοζάνης από το 1972 έως το 2024

 1. Ναούμ (Μάκης) Κουκουμπέσης
 2. Κωνσταντίνος Σιδέρης
 3. Γεώργιος Τιάλιος
 4. Γεώργιος Σιόγκας
 5. Ιωάννης Δούρβας
 6. Χρήστος Δίκας-Μουλαδάκης
 7. Εμμανουήλ Δεληγιωργίδης
 8. Θωμάς Μακεδόνας
 9. Γεώργιος Δράμαλης
 10. Γεώργιος Δαδαμόγιας
 11. Θεόδωρος Μανδραβέλης *
 12. Ιωάννης Μπαγκατζούνης
 13. Γεώργιος Καρακάσης *
 14. Νικόλαος Γκουζγκούνης
 15. Ιωάννης Δίκας
 16. Γεώργιος Τριανταφύλλου
 17. Δημήτριος Καραθανάσης
 18. Ιωάννης Φασούλας
 19. Στέργιος Φουρκιώτης *
 20. Ευθύμιος Κατσούμπας
 21. Κυριάκος Γρηγοριάδης
 22. Θεοχάρης Βοριαζίδης *
 23. Θωμάς (Μάκης) Μαλούτας *
 24. Παρίσης (Πάρης) Δουλγερίδης
 25. Θωμάς Παπαδόπουλος
 26. Νικόλαος Μακριαννίδης
 27. Γεώργιος Ζαχαρίας (υπηρεσιακός)
 28. Ευάγγελος Μίχος

* περισσότερες από μία θητεία

Athlitiki Enosi Kozanis / Elpides A.E. Kozanis