ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Φιλικό
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φιλικό
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φιλικό
ΑΙΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φιλικό
ΣΕΡΒΙΩΝ

Φιλικό
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φιλικό
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φιλικό
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φιλικό
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φιλικό
ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κύπελλο ΕΠΣΚ
ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κύπελλο ΕΠΣΚ
ΑΡΔΑΣΣΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φιλικό
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΠΥΡΓΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΒΟΪΟΥ

Κύπελλο ΕΠΣΚ
ΛΙΑΠΕΙΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΑΙΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΒΑΤΕΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΒΟΪΟΥ